ردیفنام شرکتتلفن‌ثابت | فکستلفن همراه استانکالاآدرسموقعیت
۱خلیل رحمانی۰۴۱-۳۶۳۰۰۸۴۷
۰۴۱-۳۶۳۰۰۶۹۳
۰۹۱۴۱۱۴۲۹۱۰تبریزنشاسته، گلوکزتـبریز، کیلومتر 14 جاده تـهران، بعد از پلـیس راه، ابتدای کـوی عباسپـور Location