نشاسته فوق تصفیه

شاسته يکی از فراوانترين پلی ساکاريدهای موجود در طبيعت است که توسط گياهان توليد می گردد . گندم، ذرت، تاپيوکا و سيب زمينی عمده ترين منابع تامين نشاسته در جهان می باشند .
با توجه به خواص فيزيکی و شيميايی منحصر به فرد و استثنايی موجود در نشاسته، اين پليمر طبيعی در بسياری از صنايع نقش کليدی بر عهده دارد.

موارد مصرف :

  • صنایع غذایی،پودرهای قندی ، سیروپ ها، داروهای شیمیایی، ظروف یکبار مصرف گیاهی، چسب، کاغذ، کارتن و صنعت حفاری

View the embedded image gallery online at:
https://shahdineh.com/home/fa/products/skatch#sigProIde9d4659831

icon-li آنالیز ميكروبي نشاسته فوق تصفیه

پارامتر

مشخصات

Specification

Parameter

تعداد میکروب های هوازی

(در هر گرم)

حداکثر 100000

Max 100000

Total count of aerobic mesophilie

(Per gram)

باسیلوس سرئوس (در هر گرم)

حداکثر 1000

Max 1000

Bacillus cereus

(Per Gram)

کپک (در هر گرم)

حداکثر 1000

Max 1000

Mold

(Per Gram)

آنتروباکتریاسه

حداکثر  102 * 5

Max 5*102

Enterobacteriaceae

کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت

حداکثر 10

Max 10

Sulfate-reducing Chostridia

شمارش کل هاگ باکتری های گرمادوست (در 10 گرم)

150 در 10 گرم

150 (Per 10 gr)

Total Number of Thermophilic bacteria Spores

(Per gram)

شمارش هاگ باکتری های عامل فساد بدون گاز (در 10 گرم)

75 در 10 گرم

75(Per 10 gr)

Count Spore Thermophilic Aerobic bacteria Spore flat sour

شمارش هاگ باکتری های گرما دوست بی هوازی (در 10 گرم)

کمتر از 10 عدد در 10 گرم

Less Than 10

(Per 10 gr)

Thermophilic anaerobic bacteria Spore Count

اشر شیا کلی (هر گرم)

منفی

Negative

E, Coil

(per gram)

icon-li آنالیز شيميايي نشاسته فوق تصفیه

پارامتر

مشخصات

واحد

Unit

Specification

Parameter

رنگ

سفید

_

_

White

Colour

رطوبت

حداکثر 14

درصد

Percent

Max 14

Humidity

خاکستر

حداکثر 0.23

درصد

Percent

Max 0.23

Ash

پروتئین بر مبنای ماده خشک

حداکثر 0.5

درصد

Percent

Max 0.5

Protein

(DM)

 (10%)  PH

4.5-7

_

_

4.5-7

PH

(10%)

 

گالری محصول

View the embedded image gallery online at:
https://shahdineh.com/home/fa/products/skatch#sigProId87e95efd43

نقشه سایت

اطلاعات تماس

  • نشانی :اصفهان - شهرک صنعتی جی – خیابان اصلی – پلاک 29
  • تلفن: 9-35721754-031
  • فاکس: 35721760-031
  • ایمیل: