معرفی مدیران

 

 • نام و نام خانوادگی مدیر: آقای محمد تقی نقوی
 • سمت: رییس هیات مدیره و مدیر عامل
 • آدرس ایمیل:
 • مختصری از رزومه مدیر:
 • رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهدینه آران
 • عضو انجمن راهبردی صنایع و فرآوردههای غذایی کشور
 • عضو هیأت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان نشاسته و گلوکز کشور

saraf
 • نام و نام خانوادگی مدیر: آقای محسن صراف
 • سمت: مدیریت بازرگانی
 • تلفن تماس: 09133157827
 • آدرس ایمیل:
 • مختصری از رزومه مدیر:
 • نایب رییس هیات مدیره شرکت شهدینه آران
 • مدیر فروش و بازرگانی شرکت شهدینه آران

نقشه سایت

اطلاعات تماس

 • نشانی :اصفهان - شهرک صنعتی جی – خیابان اصلی – پلاک 29
 • تلفن: 9-35721754-031
 • فاکس: 35721760-031
 • ایمیل: