توسعه سرمایه های انسانی
توسعه تخصص و رهبری
Human Capital Development, Expertise Development And Leadership
ما متعهد هستیم تا با فراهم آوردن امکانات و فرصت های ناب ، برای پرورش نسلی از متخصصین و رهبران آینده تلاش نمائیم.
دیدگاه و اهداف
دیدگاه ما
Our Perspective

ایجاد شرایط مناسب برای جذب افراد با استعدادها و قابلیت های بالقوه در محیطی پویا ، خلاق و دانش محور به منظور تحقق آرزوهای فردی و سازمانی

هدف
Our Aim
  • تخصص گرایی و شایسته گزینی به منظور ارتقاء بهره وری
  • افزایش تعاملات همکاران و راهبری صحیح ایشان به منظور ستیابی به اهداف فردی و سازمانی
  • ایجاد زیرساخت ها و فرصت های توسعه ای مناسب در جهت بهبود نگرش ، دانش و تخصص همکاران
  • ایجاد محیطی پویا و خلاق محور به منظور بهره گیری از خرد جمعی و مشارکت حداکثری کارکنان
  • ارتقاء سطح شاخص های اخلاقی ، فرهنگی و اجتماعی و ایجاد محیطی ارزشی ، شاداب و شایسته برای کارکنان
  • حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمانی و روانی همکاران
مسیر ارتباطی
مسیر ارتباطی
Contact US

شما می‌توانید انتقادات و پیشنهادات خود در مورد تحقیق و توسعه و طرح‌های پژوهشی پیشنهادی مرتبط خود را با ما در میان بگذارید. پیامی که برای مدیریت تحقیق و توسعه ارسال می‌شود، هرگز به اشخاص ثالث خارج از سازمان منتقل نمی‌شود.


مدیر منابع انسانی
مهندس هادی بشیر خیاط
تلفن تماس: ۳۸۹۵ ۸۱۳ ۰۹۱۳
فرم های مرتبط با توسعه سرمایه های انسانی
فرم فرصت های شغلی
فرم درخواست کارآموزی
فرم درخواست طرح های پژوهشی
فرم درخواست انجام فعالیت های دانش بنیانی
فرم درخواست کارآموزی
فرم فرصت های شغلی
فرم درخواست کارآموزی
فرم درخواست طرح های پژوهشی
فرم درخواست انجام فعالیت های دانش بنیانی
فرم درخواست کارآموزی