زنجیره تامین پایدار، رمز موفقیت در پایداری
Supply Chain Management, The Key to Success in survival

گلشهد متعهد به تامین مواد اولیه با بالاترین سطح کیفیت جهت تولید و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت در زمان و مکان مناسب به مشتریان است. همچنین همواره در راستای رضایتمندی مشتریان در تلاش به منظور ارائه خدمات پس از فروش سریع و مناسب به آن‌ها نیز می‌باشد.

رسالت
دیدگاه ما
Our Prespectve

هدف اصلی در گلشهد، بهبود همه فرایندهای مرتبط با 6 مورد زیر جهت رسیدن به تعالی و داشتن یک زنجیره تامین پایدار است.

  • برنامه ریزی
  • یافتن منابع مناسب
  • تولید
  • توزیع کالا
  • پشتیبانی
  • ارزیابی نهائی