logoShahdineh.png-۲۲۲

FA | EN | AR

کاربرد: شکلات‌هاي تخته‌اي

شربت گلوکز
در صنایع شیرینی و شکلات موجب ایجاد بافت و طعم بهتر می‌شود و از کریستاله شدن ( شکرك زدن) جلوگیري می‌کند.
دکستروز مونوهیدرات و انهیدروز پودری
دکستروز به دلیل قدرت متراکم‌سازي بالا، یکی از قندهایی است که در فرایند تولید شکلات‌هاي تخته‌اي کاربرد دارد .دکستروز باعث ذوب شدن آسان‌تر شکلات در دهان می‌شود همچنین به دلیل اثر خنک کنندگی ذوب شدن، ایجاد احساس تازگی کرده و علاوه بر آن با طعم‌هاي میوه‌ای سازگار است و طعم آنها را تشدید می‌نماید.