مجتمع تولید، تولیدناب و بهره وری
Production Complex, Lean Production & Productivity

مجموعه گلشهد در تلاش برای اجرای تولید ناب است، بنابراین ابزارها و تکنیک‌هایی را به منظور ساده‌سازی و بهبود سیستم تولید برای رسیدن به نهایت بهره‌وری، پایایی و تولید کالای با کیفیت به کار بستیم.

فرآیند تولید
پالایشگاه زیستی غلات چیست؟
? What is a grain bio-refinery

این صنعت به عنوان صنایع تبدیلی با ارزش افزوده بالا و مادر شناخته می شود. در این دست پالایشگاه ها، تمام اجزای دانه غله برای مثال ذرت به محصولات زیستی با ارزشی چون نشاسته، مالتودکسترین، دکستروز، انواع شربت های قندی و بسیار دیگری از محصولات جانبی تبدیل شده که خود ماده اولیه بسیاری از صنایع دیگر هستند.

ساختار دانه ذرت
Corn Grain Structure پروفایل ذرت ورودی
Corn Profile
فرآیند تولید
Production Process
فنی و مهندسی
فنی و مهندسی
Engineering Department

واحد فني مهندسي پالایشگاه گلشهد نقش جهان با مأموریت بومی سازی، پشتیبانی و توسعه فناوری به طور فعال در حوزه های طراحی و مهندسی کلیه فرآیندها، تجهیزات و قطعات، ارائه سیستم های عملیاتی، پشتیبانی و نیز خدمات مدیریت پروژه (MC)، خدمت رسانی می نماید. از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:


  • ارائه خدمات فنی خدمات تعمیر گاه مرکزی، کالیبراسیون، خدمات فنی آزمایشگاهی
  • ارائه کمک های فنی دردوران راه اندازی و بهره برداری
  • انجام خدمات مهدسی معکوس در راستای خودکفایی و حمایت از تولید داخلی
  • آموزش دوران بهره برداری شامل آموزش های عمومی، تخصصی و حین کار
  • کمک به تهیه، تدوین و استقرار سیستم های عملیاتی شامل دستورالعمل های عملیاتی و تعمیراتی، استانداردها ،گردش کارها و روشها

این شرکت با دسترسی به دانش و تجربه فنی خود بر آن است تا در راستای مسئولیت اجتماعی نقشی را در توسعه این دانش در ایران با پشتیبانی از واحدهای در حال تأسیس، توسعه و راه اندازی انجام دهد.