چشم انداز

Our Vision

حرکت به سوی سازمان پایدار با ایجاد یک سازمان محصول محور چابک در بستر و چارچوب اصول تفکر سیستمی، به منظور خلق ارزشهای هدفگذاری شده ذینفعان (اقتصادی، فنی، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی) در بازارهای ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای تا سال ۱۴۰۴.

چشم انداز پایایی ما

Our Sustainability Vision

برای اینکه نسل های آینده در دنیایی قابل سکونت و رفاه زندگی کنند، ما تلاش می کنیم تا در حین رسیدن به هدفمان، اطمینان حاصل کنیم که ردپای خود را در طبیعتمان کاهش داده و سهم خود را برای تشویق جامعه به زندگی پایا افزایش دهیم.

ارزش‌ها

Values

ارزش‌های ما فرهنگ سازمانی ما را تشکیل می‌دهند و بر استراتژی‌های کسب و کارمان اثر گذاشته‌اند. همچنین ما را در هدف گذاری، بهبود، انسجام تیمی و ایجاد احساس تعهد به آرمان‌هایمان یاری می‌رساند.

کیفیت محوری

Quality Culture

هویت و اعتبار ما از پایبندی ما به امر کیفیت و بهبود مستمر آن ناشی می شود.