logoShahdineh.png-۲۲۲

FA | EN | AR

کاربرد: امولسیون نوشیدنی

مالتودکسترین
امولسیون نوشیدنی کنسانتره‌ای است که به شکر و آب گازدار برای تهیه سودا و نوشیدنی‌های میوه‌ای اضافه می‌شود. امولسیون روغن در آب، طعم و همچنین کدورت را در محصولاتی مانند سودای پرتقال ایجاد می‌کند. به طور سنتی از صمغ عربی برای تثبیت این امولسیون‌ها استفاده می‌شده است. از مشتقات نشاسته(مالتودکسترین) برای پیشگیری از خامه شدن (جدایی فاز)، ته نشینی، و از دست دادن طعم و کدورت استفاده می‌شود که هم در کنسانتره و هم در نوشیدنی آماده مطلوب است.