logoShahdineh.png-۲۲۲

FA | EN | AR

کاربرد: نوشیدنی‌های بر پایه شیر

دکستروز مونوهیدرات و انهیدروز پودری
دکستروز به عنوان شیرین کننده سریع جذب،کاربرد وسیعی در شیر کاکائو و سایر نوشیدنی‌هاي شیري طعم‌دار دارد و در این نوع محصولات، دکستروز می‌تواند با ترکیب سایر قندها نقش بسیار مهمی در تنظیم مقدار شیرینی این محصولات داشته باشد .همچنین به دلیل جایگزینی با لاکتوز، به راحتی می‌توان در محصولات مخصوص بیماران عدم تحمل لاکتوز(Lactose Intolerance) از آن استفاده نمود که مزیت بسیار برجسته‌ای است. شربت گلوکز: استفاده از شربت‌های گلوکز می‌تواند قوام و طعم مناسب در محصولات نوشیدنی شیری( شیر کاکائو و سایر نوشیدنی‌هاي شیري طعم‌دار) ایجاد نماید و موجب احساس دهانی مطلوب شود.