logoShahdineh.png-۲۲۲

FA | EN | AR

کاربرد: نوشیدنی‌های ورزشی

مالتودکسترین پودری
از آنجایی که مالتودکسترین‌ها کربوهیدرات‌های محلول زیادی دارند، می‌توانند در نوشیدنی‌های ورزشی استفاده شده و باعث رهایش آهسته اما پیوسته انرژی ‌شوند. به دلیل وزن مولکولی زیاد مالتودکسترین‌ها، افزایش در دسترس بودن کربوهیدرات تنها با افزایش بسیارجزئی در اسمولالیته نوشیدنی امکان‌پذیر است.
دکستروز مونوهیدرات و انهیدروز پودری
دکستروز به دلیل جذب سریع دکستروز در روده کوچک، نقش مهمی را در تولید نوشیدنی‌هاي انرژي‌زاي ورزشی و محصولات دیگري که انرژي زیادي تولید می‌کنند، بازي می‌کند . همچنین به دلیل جایگزینی با لاکتوز، می‌توان در محصولات نوشیدنی مخصوص بیماران عدم تحمل لاکتوز(Lactose Intolerance) از آن استفاده نمود که مزیت بسیار برجسته‌ای است. اگر مقدار جایگزینی دکستروز با ساکاروز بالا باشد ( بیش از 50%) می‌تواند باعث ایجاد حس خنکی محسوسی در محصول شود که در مورد برخی نوشیدنی‌ها، جذاب است.